SOM40001 - VALVE BODY - 234049

SOM40001

VALVE BODY

234049

 

SOM40002 - WEAR BUSH - 215002

SOM40002

WEAR BUSH

215002

 

SOM40003 - SUPPORT - 211683

SOM40003

SUPPORT

211683

 

SOM40004 - SUPPORT BUSHING - 211729

SOM40004

SUPPORT BUSHING

211729

 

SOM40005 - BUSHING - 238037

SOM40005

BUSHING

238037

 

SOM40006 - RING - 233808

SOM40006

RING

233808

 

SOM40007 - FLANGE Q230X242X90 - 233810

SOM40007

FLANGE Q230X242X90

233810

 

SOM40008 - LEVER - 215496

SOM40008

LEVER

215496

 

SOM40009 - SPACER - 213353

SOM40009

SPACER

213353

 

SOM40010 - FLANGE - 213352

SOM40010

FLANGE

213352

 

SOM40011 - BEARING - 906645

SOM40011

BEARING

906645

 

SOM40012 - SPACER - 213354

SOM40012

SPACER

213354

 

SOM40013 - SAFETY RING - 906655

SOM40013

SAFETY RING

906655

 

SOM40014 - KEY - 903365

SOM40014

KEY

903365

 

SOM40016 - RING NUT - 906654

SOM40016

RING NUT

906654

 

SOM40017 - COLLAR - 215499

SOM40017

COLLAR

215499

 

SOM40018 - COMPENSATION RING - 215497

SOM40018

COMPENSATION RING

215497

 

SOM40019 - WEAR RING - 215498

SOM40019

WEAR RING

215498

 

SOM40020 - WEAR PLATE - 227300

SOM40020

WEAR PLATE

227300

 

SOM40022 - GASKET - 235905

SOM40022

GASKET

235905

 

SOM40023 - BEARING WASHER Q230 - 211721

SOM40023

BEARING WASHER Q230

211721

 

SOM40024 - SUPPORT - 215484

SOM40024

SUPPORT

215484

 

SOM40025 - JUNK RING - 906649

SOM40025

JUNK RING

906649

 

SOM40027 - BRONZE BUSHING - 211731

SOM40027

BRONZE BUSHING

211731

 

SOM40028 - GASKET - 235904

SOM40028

GASKET

235904

 

SOM40029 - RING - 235902

SOM40029

RING

235902

 

SOM40031 - CONNECTION - 235906

SOM40031

CONNECTION

235906

 

SOM40032 - COVER - 211680

SOM40032

COVER

211680

 

SOM40033 - SEAL - 211724

SOM40033

SEAL

211724

 

SOM40034 - SEAL SUPPORT - 211726

SOM40034

SEAL SUPPORT

211726

 

SOM40037 - SEAL - 906648

SOM40037

SEAL

906648

 

SOM40038 - BEARING - 906643

SOM40038

BEARING

906643

 

SOM40039 - SEAL SUPPORTING - 211830

SOM40039

SEAL SUPPORTING

211830

 

SOM40041 - COVER - 213351

SOM40041

COVER

213351

 

SOM40042 - CYLINDER SUPPORT - 240573

SOM40042

CYLINDER SUPPORT

240573

 

SOM40043 - BRONZE BUSHING - 240572

SOM40043

BRONZE BUSHING

240572

 

SOM40044 - PIN - 231794

SOM40044

PIN

231794

 

SOM40045 - PIN - 231791

SOM40045

PIN

231791

 

SOM40048 - SHOCKABZORBER -

SOM40048

SHOCKABZORBER

 

SOM40050 - FLANGE - 211798

SOM40050

FLANGE

211798

 

SOM40051 - WEAR RING - 235096

SOM40051

WEAR RING

235096

 

SOM40052 - GASKET - 235265

SOM40052

GASKET

235265

 

SOM40053 - COVER - 235097

SOM40053

COVER

235097

 

SOM40054 - SHAFT - 232574

SOM40054

SHAFT

232574

 

SOM40055 - FLANGE - 211747

SOM40055

FLANGE

211747

 

SOM40056 - SHAFT - 232575

SOM40056

SHAFT

232575

 

SOM40057 - BEARING SUPPORT - 912897

SOM40057

BEARING SUPPORT

912897

 

SOM40059 - MIXER PADDLE - 213629

SOM40059

MIXER PADDLE

213629

 

SOM40060 - DELIVERY CYLINDER Q200 X 1692 - 230069

SOM40060

DELIVERY CYLINDER Q200 X 1692

230069

 

SOM40061 - DELIVERY CYLINDER Q176 X 1673 - 230070

SOM40061

DELIVERY CYLINDER Q176 X 1673

230070

 

SOM40062 - DELIVERY CYLINDER Q230 X 2200 - 233806

SOM40062

DELIVERY CYLINDER Q230 X 2200

233806

 

SOM40063 - DELIVERY CYLINDER Q230 X 1700 - 238038

SOM40063

DELIVERY CYLINDER Q230 X 1700

238038

 

SOM40097 - PISTON RAM DN 180 - 2300150

SOM40097

PISTON RAM DN 180

2300150

 

SOM40099 - PISTON RAM DN 200 - 237694

SOM40099

PISTON RAM DN 200

237694

 

SOM40101 - PISTON RAM DN 230 - 1016135

SOM40101

PISTON RAM DN 230

1016135

 

SOM40103 - 1.OUTLET ELBOW 7 - 230763

SOM40103

1.OUTLET ELBOW 7

230763

 

SOM40104 - 2.OUTLET ELBOW 6 - 234277

SOM40104

2.OUTLET ELBOW 6

234277

 

SOM40106 - REDUCTION PIPE 6 - 234280

SOM40106

REDUCTION PIPE 6

234280

 

SOM40107 - 1.OUTLET ELBOW COUPLING - 907856

SOM40107

1.OUTLET ELBOW COUPLING

907856

 

SOM40108 - 2.OUTLET ELBOW COUPLING - 907854

SOM40108

2.OUTLET ELBOW COUPLING

907854

 

SOM40109 - PIPE CONNECTION COUPLING - 234709

SOM40109

PIPE CONNECTION COUPLING

234709

 

SOM40110 - ELBOW 90 DEGREE R=240 - 228959

SOM40110

ELBOW 90 DEGREE R=240

228959

 

SOM40111 - ELBOW 60 DEGREE R=250  -

SOM40111

ELBOW 60 DEGREE R=250

 

SOM40115 - ELBOW 36 DEGREE -

SOM40115

ELBOW 36 DEGREE

 

SOM40119 - TOWER INSIDE ELBOW WITH FLANGE -

SOM40119

TOWER INSIDE ELBOW WITH FLANGE

 

SOM40120 - CAULDRON RUBBER BAND -

SOM40120

CAULDRON RUBBER BAND

 

SOM40122 - CIFA SEAL SET COMPLETE -

SOM40122

CIFA SEAL SET COMPLETE

 

SOM40125 - BATTERY - 912942

SOM40125

BATTERY

912942

 

SOM40127 - WATER PUMP - 908423

SOM40127

WATER PUMP

908423

 

SOM40128 - REPAIR KIT FOR WATER PUMP - 908423KIT

SOM40128

REPAIR KIT FOR WATER PUMP

908423KIT

 

SOM40129 - GASKET FOR SHUTTER S8 - 218303

SOM40129

GASKET FOR SHUTTER S8

218303

 

SOM40140 - WEAR PLATE DN230 S9 - 245228

SOM40140

WEAR PLATE DN230 S9

245228

 

SOM40141 - WEAR RING S9 - 245219

SOM40141

WEAR RING S9

245219

 

SOM40142 - CYLINDER - K1000701

SOM40142

CYLINDER

K1000701

 

SOM40165 - COLLAR DN230 S9 - 245220

SOM40165

COLLAR DN230 S9

245220

 

SOM40166 - COMPENSATION RING S9 - 245218

SOM40166

COMPENSATION RING S9

245218

 

SOM40167 - CF 1. RED. ELBOW 7

SOM40167

CF 1. RED. ELBOW 7" 6" S3000 (S9)

S1026508

 

SOM40171 - VALVE BODY (S9) - 245229

SOM40171

VALVE BODY (S9)

245229