SOM20213 - ELBOW 30 DEGREE 5,5 -

SOM20213

ELBOW 30 DEGREE 5,5

 

SOM20214 - ELBOW 45 DEGREE 5,5 -

SOM20214

ELBOW 45 DEGREE 5,5

 

SOM20215 - ELBOW 45 DEGREE LONG 5,5 -

SOM20215

ELBOW 45 DEGREE LONG 5,5

 

SOM20216 - ELBOW 90 DEGREE 5,5 -

SOM20216

ELBOW 90 DEGREE 5,5

 

SOM20217 - 5,5” ELBOW 90 DEGREE SHORT TYPE (R180) -

SOM20217

5,5” ELBOW 90 DEGREE SHORT TYPE (R180)

 

SOM20219 - S PIPE -

SOM20219

S PIPE

 

SOM20220 - ELBOW 90 DEGREE R=1000 -

SOM20220

ELBOW 90 DEGREE R=1000

 

SOM20221 - REDUCING PIPE (B) SK 150/6'' - SK 125/5,5'' L=100 -

SOM20221

REDUCING PIPE (B) SK 150/6'' - SK 125/5,5'' L=100

 

SOM20222 - REDUCING PIPE (B) ZXV 150/6'' - SK 125/5,5'' L=200 -

SOM20222

REDUCING PIPE (B) ZXV 150/6'' - SK 125/5,5'' L=200

 

SOM20223 - SCREW COUPLING 5,5 -

SOM20223

SCREW COUPLING 5,5

 

SOM20224 - SCREW MOUNTING COUPLING 5,5 -

SOM20224

SCREW MOUNTING COUPLING 5,5

 

SOM20225 - SCREW COUPLING 5,5 -

SOM20225

SCREW COUPLING 5,5

 

SOM20226 - CLAMP COUPLING 5,5 -

SOM20226

CLAMP COUPLING 5,5

 

SOM20227 - MOUNTING COUPLING 5,5 -

SOM20227

MOUNTING COUPLING 5,5

 

SOM20228 - TIGHTENING STRAP -

SOM20228

TIGHTENING STRAP

 

SOM20229 - CLAMP -

SOM20229

CLAMP

 

SOM20230 - U CLAMP -

SOM20230

U CLAMP

 

SOM20231 - PIPE SADDLE -

SOM20231

PIPE SADDLE

 

SOM20232 - SPONGE BALL Q175 -

SOM20232

SPONGE BALL Q175

 

SOM20233 - SPONGE BALL Q150 -

SOM20233

SPONGE BALL Q150

 

SOM20234 - SEALING 5,5

SOM20234

SEALING 5,5"

 

SOM20236 - SEALING 6

SOM20236

SEALING 6"

 

SOM20239 - FLANGE 5,5

SOM20239

FLANGE 5,5"

 

SOM20240 - 5,5

SOM20240

5,5" PIPE FLANGE HEAD TYPE

 

SOM20241 - TWIN PIPE 3 MT 5,5

SOM20241

TWIN PIPE 3 MT 5,5"

 

SOM20242 - FORWARD CONTROL VALVE 24V -

SOM20242

FORWARD CONTROL VALVE 24V

 

SOM20243 - HW BOOM VALVE -

SOM20243

HW BOOM VALVE

 

SOM20245 - CONTROL PRESSURE REGULATOR -

SOM20245

CONTROL PRESSURE REGULATOR